syge børn og pasning

SYGE BØRN OG PASNING

 
I Gribskov Kommune har vi en række regler for, hvornår
dit barn er for sygt til at blive afleveret i dagpasning. Reglerne er til af
hensynet til barnet selv, af hensyn til de øvrige børn og pædagogerne og af
hensyn til dig som forælder, så du ikke er i tvivl.

Barnets  tilstand
Her får du hjælp til at vurdere barnets tilstand. Børns
almindelige tilstand er forskellig fra barn til barn såvel fysisk som psykisk.
Barnets almentilstand er god, når det på sædvanlig måde kan klare at være i
dagpasning, dvs. kan deltage i de aktiviteter det plejer ude som inde, uden det
kræver særlig pasning.

Barnets tilstand er dårlig, hvis:
  • barnet kræver en voksen for sig selv
  • barnet ændrer spisevaner og bliver passivt
  • barnets er ude af psykisk balance og vil ikke være sammen med andre børn
  • barnet er sløjt og har feber.
Har barnet det som beskrevet
ovenfor, kan barnet ikke være i kommunens pasningstilbud.

Smitsomme sygdomme
Da mange sygdomme smitter i inkubationstiden (den tid, der går,
fra barnet får smitten til sygdommen bryder ud), kan smitte ikke helt undgås. Er
forældre eller personale i tvivl om, hvorvidt barnet lider af en smitsom sygdom,
bør barnet tilses af en læge, før det kan modtages i pasningstilbuddet. Børn med
smitsomme sygdomme kan ikke være i dagtilbud.

Retningslinier for
almindeligt forekomne sygdomme:


Forkølelse
Børn kan modtages i pasningstilbudet, hvis barnets tilstand er
god.

Diarre
Barnet holdes hjemme, til afføringen er normal.

Mellemørebetændelse
Barnet kan være i dagtilbud, hvis
den almindelige tilstand er god. Ved flydeøre kan barnet være i
dagtilbud, hvis barnets læge har afgjort, at det ikke smitter.

Influenza
Barnet holdes hjemme til det er feberfrit og
almentilstanden god.

Øjenbetændelse
Børn med øjenbetændelse må
ikke komme i pasningstilbudet ved:
øjenbetændelse med stærkt
pusflåd øjenbetændelse med tydelig lysskyhed
øjenbetændelse og påvirket i den almindelige tilstand

Halsbetændelse
Hvis halsbetændelsen
skyldes bakterier (streptococcer), kan barnet modtages i dagtilbud, hvis
almentilstanden er god, og der er givet behandling med penicillin i 2 dage.

Hvis halsbetændelsen skyldes virus, kan det modtages i dagtilbud, når
almentilstanden er god.

Børnesår
Er meget smitsomme sår, der
skyldes infektion med bakterier og skal altid behandles. Barnet kan modtages i
dagtilbuddet efter behandling, når sårene er tørre og skorperne er faldet
af.

Skoldkopper
Børn kan modtages, når almentilstanden er god,
blærene er tørret ind, og der ikke i to dage er fremkommet nye
blærer.

Medicin i dagtilbud
Medicin skal gives udenfor
pasningstiden. For kronisk syge børn (f.eks. børn med astma eller kramper)
gælder særlige forhold, og medicin kan være nødvendig i pasningstiden og gives
da efter vejledning fra behandlende læge. Penicillin, øjendråber, naturmedicin
og kosttilskud gives ikke i dagtilbuddet.

Dagtilbuddene gør deres bedste
for at tilgodese det enkelte barns behov, og har også forståelse for forældrenes
problemer med syge børn. Men der er mange hensyn at tage, og der skal være tid
til alle børn.

Sygdom kan forebygges
Gennem god hygiejne, frisk
luft og sund kost. Der skal luftes ud flere gange dagligt i de lokaler, børnene
opholder sig i, og børnene skal helst dagligt ud i det fri. God håndhygiejne
forebygger sygdomsspredning. Vask hænder før måltider og efter toiletbesøg.
Hjælp børnene til at få gode vaner. Er du i tvivl, så tal med personalet i dit
dagtilbud.


Generelt skal forældre og dagtilbud følge
Sundhedsstyrelsens vejledning "Smitsomme sygdomme hos børn", der giver en omfattende
vejledning om smitsomme sygdomme hos børn, herunder de almindelige
børnesygdomme.

Ankiro:STOP START OF SmartSource Data Collector TAG Copyright (c) 1996-2009 WebTrends Inc. All rights reserved. Version: 8.6.1 Tag Builder Version: 2.2 Created: 3/24/2009 3:11:52 PM