Sprog

TID TIL SPROG

 

Tal
Lad barnet have rolige omgivelser, når I
kommunikerer, så det kan høre sin mors stemme.
Hold godøjenkontakt med
barnet.
Tal langsomt - så barnet kan høre lydene i de enkelte ord.
Tal i et enkelt sprog, dvs. i korte sætninger og med få
beskeder.

Lyt
Vær nærværende, når barnet fortæller.
Hav øjenkontakt både når du lytter og svarer -
så ved du om dit barn er ’med’.
Giv barnet ro til at fortælle.
Ret ikke - men gentag ordet korrekt
i den fortsatte samtale.

Leg
Syng sange med fagter og lav rim
og remser -
gentagelse styrker hukommelsen.
Spil billedlotteri, puslespil
og huskespil sammen med barnet.
Sæt ord på det I gør når I spiller.
Spil
bold, leg hoppe-, kravle-, krybe- og tumlelege.
God motorik støtter den
sproglige udvikling

Læs
Fra helt lille har barnet glæde af at
læse bøger. Pege- og folde-ud-bøger er gode til de helt små.
Gentagelser er
et hit.
I stedet for at læse teksten - gå på opdagelse i billederne -de er
fulde af nære og kære ord.
Giv barnetmulighed for at snakke med om
historien.
Gennem snak og fortælling lærer barnet at formulere sig og opbygge
sætninger.
Peg i teksten, når du læser for større børn, så lærer barnet at se
ordene og følge læseretningen.
Læs langsomt,så barnet kan nå at tænke over
indholdet,undre sig og stille spørgsmål.
Vælg ikke for svære bøger. Hvis
barnet ofte får læst bøger det ikke forstår, vil det efterhånden synes, at bøger
er kedelige.

Projektet 'Tidlig sproglig indsats' er en del af det
forebyggende indsatsområde i Gribskov Kommune. Det er et tværfagligt projekt der
sigter mod en generel opkvalificering af viden om børns sprog og sprogudvikling,
- et projekt der fokuserer på at fremme barnets mulighed for at udvikle sig i
sit eget tempo.

Ankiro:STOP START OF SmartSource Data Collector TAG Copyright (c) 1996-2009 WebTrends Inc. All rights reserved. Version: 8.6.1 Tag Builder Version: 2.2 Created: 3/24/2009 3:11:52 PM