Dino-gruppen

 

Mål:
At gøre de mindste børn trygge, lære mange børnesange, rim og remser, lære farver, lære om kroppen, sprogstimulere.

 

Midler:
Dino-gruppen er kun for de børn der er 2 og 3 år. Vi synger mange sange, leger sanglege, synger sange om farver, sange om kroppen, laver rim og remser.
Dino-gruppen samles en gang om ugen.

 

Metoder:
Vi prøver at gøre klubben så tryg som muligt ved at være de samme voksne hver gang, flere genkendelige sange, samme rækkefølge de første gange. Samme tidspunkt hver uge. Vi synger, men vi snakker også meget om farver og om kroppen og børnene for lov at fortælle det de lige har på hjerte.